Pottsepatööd
56 740 280
info@pottsepatood.ee

Protsess

Enamik sündmusi maailmas saab alguse kommunikatsioonist. Küttekolletega seondavad tööd pole selles osas erand. Seega kui mure küttekolde pärast röövib teilt rahuliku une, muudab teie pea enneaegselt või õigeaegselt halliks, tasub meiega ühendust võtta. Me ei suuda teile garanteerida igavest noorust või rahulikku und, küll suudame teile garanteerida küttekolde, mis annab teile sooja nüüd ja aastate pärast.
Teostame tööd just vastavalt teie soovidele, külastame teid ja täpsustame millisest materjalist ja milliste tarvikutega küttekollet te soovite. Seejärel saame esitada konkreetse hinnapakkumise, mis võtab arvesse kõik töödega seotud kulud.

 
Juhul kui meie poolt pakutud hind on teile sobiv jätkub protsess töövõtulepinguga. Töövõtuleping sisaldab materjalide kulu kirjeldust ning sätestab tööde teostamise tähtajad ja tasu maksmise tingimused. Lepingu sõlmimisel tasub tööde tellija materjalide eest vastavalt esitatud hinnakirjale. Tehtud tööde eest tasub tellija pärast teostatud tööde lõppu. Tööde teostaja hangib ja transpordib materjalid, juhul kui pole kokku lepitud teisiti. Peale küttekolde valmimist väljastame seadusest tulenevalt ahju dokumentatsiooni ehk ahju passi. Tehtud töödele garantii.