Pottsepatööd
56 740 280
info@pottsepatood.ee

Küttekollete lammutus

Uue küttekolde tulekuks peab reeglina vana lahkuma, seetõttu pakume ka küttekollete lammutusteenust koos prahi utiliseerimisega. Tänapäeval on võimalik valida väga mitmete kütteviiside vahel ja seetõttu võib juhtuda, et vajatakse ainult lammutustöid. Teostame lammutustöid ka ilma meiepoolse küttekolde ehituseta. Lammutustööde käigus eraldub paratamatult tolmu ja prahti, seetõttu katame vajaduse korral kõik toas oleva kilega, ning teeme maalrikilega spetsiaalsed liikumiskoridorid, kattes ära ka põranda, hoides sellega ära tarbetud põranda viimistluse kahjustused. Küttekollete lammutushind kujuneb küttekollete suuruse, katmisvajaduse ja maja korruste arvu põhjal. Omame oskust ka pottahju lahtivõtmisel selliselt, et potid säilivad ja neid on võimalik taaskasutada.