Pottsepatööd
56 740 280
info@pottsepatood.ee

Küttekollete remont

Mittetöötav ahi ei pea alati tähendama vana lammutamist ja uue ehitamist. Näiteks võib esineda olukord, kus on säilinud ilus glasuurpottahi või ka lihtpottahi, mille seinad on sirged, ent sisu on aja jooksul läbi põlenud ja teie soov on antud ahju säilitada. Sellisel juhul pole vaja tervet ahju lahti võtta, võtekase lahti ahjuukse poolne külg või ahjukapi poolne külg (juhul kui see on olemas). Lahti võetud külje kaudu eemaldatakse vana sisu ja ehitatakse uus. Sellise lahenduse puhul teostame me töid ainult selles ruumis, kus asub lahti võetud külg ning ahju välisilme säilib.

 
Laialt levinud probleemiks võib pidada olukorda kus ahjuuks on paigalt vajunud ja/või uksepealsed potid on põlenud või katki, kuna potikivi kaitsekivi on ära kukkunud. Ukse taaskinnitamine ja uksepealsete pottide vahetus võtab tavaliselt 2-5h (olenevalt ahjust ning kahjustuse ulatusest) ja taastab ahju välisilme ning tuleohutuse. Lisaks teostame me ka pliitide sisu vahetust. Pliidi sisu remont võtab tavaliselt 1-2 päeva, olenevalt pliidi suurusest ja remondi vajaduse ulatusest.